Pellet producenten Duitsland

Pellet producenten Duitsland

Hieronder een overzicht van de belangrijkste pelletproducenten in Duitsland.

Ante Holz GmbH Im Inkerfeld 1D-59969 Bromskirchen-Somplar
website DINplus pellets – Assmeltpunt minstens 1300 graden
ENplus A1 pellets – Assmeltpunt minstens 1300 graden
BioPELL GmbH   Max-Eyth-Straße 3 D-72186 Empfingen 
website  DINplus pellets – Assmeltpunt minstens 1300 graden
ENplus A1 pellets – Assmeltpunt minstens 1300 graden
Georg Wagner KG   Gewerbestr. 12 D-86637 Wertingen 
website DINplus pellets – Assmeltpunt minstens 1300 graden
ENplus A1 pellets – Assmeltpunt minstens 1300 graden
PowerPellets Vertriebs GmbH Carls-Aue-Str. 91 D-59939 Olsberg / Steinhelle 
website DINplus pellets – Assmeltpunt minstens 1250 graden
ENplus A1 pellets – Assmeltpunt minstens 1250 graden
Schellinger KG Schießplatzstraße 1-5 D-88250 Weingarten
website  ENplus A1 pellets – Assmeltpunt minstens 1300 graden
Westerwälder Holzpellets GmbH Schießplatzstraße 1-5 D-88250 Weingarten 
website  ENplus A1 pellets – Assmeltpunt minstens 1300 graden
ENplus A1 pellets – Assmeltpunt minstens 1300 graden
Pallets worden met 100% ecostroom vervaardigd