Kostenbesparing Pellets tov Gas

kostenbesparingHet verbruik

Het verbruik van de houtpellets is afhankelijk van de isolering en de grootte van de woning. En indien u elektrisch kookt, kunnen de gasaansluiting en het vastrecht komen te vervallen.

De kostenbesparing

Hieronder krijgt u een voorbeeld hoeveel u per jaar bespaart als u gebruik zou maken van een pelletkachel. Het onderstaande rekenmodel is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • 1 m3 gas levert circa 10 kW/u energie.
  • 1,8 kg. pellets levert ca. 10 kW/u energie.

Besparing  (voorbeeld gemiddeld huishouden. kosten NUON)

Verbruik 2000 m3 Gas per jaar
Energie 2000 m3 Gas 20.000 KW/U
Kosten Gas ca. € 0,64 per m3
Jaarverbruik in € € 1.200,-
Vast recht incl. belastingen € 550,-
Netwerkkosten € 150,-
Totale jaarkosten Gas € 1.980,-
Energiewaarde Gas per m2 10 KW/U
Energiewaarde Pellets per kg 5,5 KW/U
Benodigde kg pellets voor 20.000 KW/U 3636 kg
Kosten pellets per kg (ca) € 0,285
Totale jaarkosten pelletgebruik € 1.036,26
Jaarlijkse besparing Pellets tov Gas €   943,74

 

Subsidiemogelijkheid voor bedrijven

Met een pelletkachel hebt u bedrijfsmatig financieel voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Met de EIA bespaart u zowel op de energiekosten als op de inkomsten- of vennootschapbelasting. En als u een biomassaverbrandingsinstallatie aanschaft, kunt u maar liefst 44% van de investeringskosten van de fiscale winst van uw onderneming aftrekken. De EIA-regeling wordt uitgevoerd door SenterNovem. Dit doet zij namens het ministerie van Economische Zaken. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.senternovem.nl/eia

 

Contactformulier

 

Verificatie: