Kostenbesparing Pellets tov Gas

kostenbesparingHet verbruik

Het verbruik van de houtpellets is afhankelijk van de isolering en de grootte van de woning. En indien u elektrisch kookt, kunnen de gasaansluiting en het vastrecht komen te vervallen.

De kostenbesparing

Hieronder krijgt u een voorbeeld hoeveel u per jaar bespaart als u gebruik zou maken van een pelletkachel. Het onderstaande rekenmodel is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • 1 m3 gas levert circa 10 kW/u energie
  • 1,8 kg. pellets levert ca. 10 kW/u energie

Besparing 2019  (voorbeeld gemiddeld huishouden. Kosten NUON 2019)

Verbruik 1.500 m3 Gas per jaar
Energie 2000 m3 Gas 15.000 KW/U
Kosten Gas (incl btw) gemiddeld 2019 € 0,75 per m3
Jaarverbruik in M3 (gemiddeld 2019) 1.500
Jaarverbruik in € € 1.125,-
Vast recht incl. belastingen € 60,-
Netwerkkosten € 190,-
Totale jaarkosten Gas € 1.375,00
Energiewaarde Gas per m2 10 KW/U
Energiewaarde Pellets per kg 5,5 KW/U
Benodigde kg pellets voor 15.000 KW/U 2.725 kg
Kosten pellets per kg (incl btw, inclusief levering) € 0,31
Totale jaarkosten pelletgebruik € 844,75
Jaarlijkse besparing Pellets tov Gas € 530,25
Jaarlijkse besparing Pellets tov Gas % 38,6%

Subsidiemogelijkheid voor Particulieren

Bent u van plan in 2019 te gaan investeren in een pelletkachel of pelletketel en te gaan verwarmen met houtpellets? Dan kunt u als particulier en als ondernemer ISDE subsidie krijgen. Voor meer info klik hier

Subsidiemogelijkheid voor bedrijven

Met een pelletkachel hebt u bedrijfsmatig financieel voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Met de EIA bespaart u zowel op de energiekosten als op de inkomsten- of vennootschapbelasting. En als u een biomassaverbrandingsinstallatie aanschaft, kunt u maar liefst 44% van de investeringskosten van de fiscale winst van uw onderneming aftrekken. De EIA-regeling wordt uitgevoerd door SenterNovem. Dit doet zij namens het ministerie van Economische Zaken. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.senternovem.nl/eia