Houtpellets vergelijken

De Lange Plospan Comfort Agriselect Coffee to Burn
Certificaat Geen EN+A1 EN+ A1 EN+ A1 EN+ A1
Land oorsprong Nederland Nederland USA USA Nederland
Warmtewaarde MJ/kg  16,7 17,4 MJ/kg 18,36 MJ/kg  Niet bekend 18,6 MJ/kg
Warmtewaard kWh 46,38 48,33 51,0 Niet bekend 51,66
Soortelijk gewicht 653 kg/m³ 638 kg/m³ 706 kg/m³  Niet bekend 738 kg/m³
Stofinhoud 2,2 % 3,0 %  2,2 %  Niet bekend Niet bekend
Assen 0,8% max 0,74% max 0,47% max  Niet bekend 2,16
Grondstof 100% hout 100% hout  100% hout  Niet bekend
Diameter 6,4 mm 6,1 mm  6,3 mm  Niet bekend
Lengte (mm gem.) 21,4 22,0  12,1  Niet bekend
Vochtgehalte 6,6 % max 7,6 % max 5,6 % max  Niet bekend
Assmeltpunt 1470 °C  1470 °C
Testrapport klik hier klik hier   klik hier